Personal

Heidi Patronen

advokat, delägare

Heidi har efter examen arbetat som bl.a. konsumentrådgivare och från 2009 som jurist och advokat i en uppskattad privat advokatbyrå i Vasa. Hennes specialområden är konsumenträtt, avtalsrätt, fastighets- och bostadsrätt samt ärenden relaterade till bostadsaktiebolag.

Kirsi Hägglund

advokat, vicehäradshövding, delägare
offentligt köpvittne

Kirsi har efter examen auskulterat vid Vasa tingsrätt och arbetat som föredragande i förvaltningsdomstolen samt hovrätten. Hon har fungerat som offentligt rättsbiträde och från 2011 som advokat i en advokatbyrå i Vasa. Kirsi har lång erfarenhet från banksektorn, bl.a. från utrikeshandel och dess betalningsmedel. Hennes specialområden är insolvensrätt, arbetsrätt, familje- och arvsrätt samt brottmål.

Förtroendeuppdrag:

  • ordförande i Vasa advokatförening
  • medlem i Advokatförbunds expertgrupp i insolvensrätt
  • medlem i Advokatförbunds delegationen

 

Lise-Lott Granberg

advokatsekreterare

Lotta har utexaminerats från Vasa handelshögskolas sekreterarlinje. Lotta har lång erfarenhet av advokatbyråarbete. Lotta har bl.a. hand om uppdragsrelaterade uppgifter, ansökningar om rättsskydd och rättshjälp samt korrekturläser dokument. Dessutom deltar Lotta i förvaltningen av konkursbon.

Linda Björkstrand

advokat, vicehäradshövding

Linda har efter examen auskulterat vid Österbottens tingsrätt och arbetat som fiskal på Vasa hovrätt. Sedan 2015 har hon arbetat som offentligt rättsbiträde i Vasa och före det har hon arbetat bl.a. på en bouppteckningsbyrå. Hennes specialområden är familje- och arvsrätt samt brottmål.