Personal

Heidi Patronen

advokat, delägare

Heidi har efter examen arbetat som bl.a. konsumentrådgivare och från 2009 som jurist och advokat i en uppskattad privat advokatbyrå i Vasa. Hennes specialområden är konsumenträtt, avtalsrätt, fastighets- och bostadsrätt samt ärenden relaterade till bostadsaktiebolag.

Kirsi Hägglund

advokat, vicehäradshövding, delägare

Kirsi har efter examen auskulterat vid Vasa tingsrätt och arbetat som föredragande i förvaltningsdomstolen samt hovrätten. Hon har fungerat som offentligt rättsbiträde och från 2011 som advokat i en advokatbyrå i Vasa. Kirsi har lång erfarenhet från banksektorn, bl.a. från utrikeshandel och dess betalningsmedel. Hennes specialområden är insolvensrätt, affärsjuridik och avtalsrätt, arbetsrätt, fastighets- och bostadsrätt, familje- och arvsrätt samt brottmål. Hon fungerar även som viceordförande i Vasa advokatförening.

Linda Björkstrand

advokat, vicehäradshövding

Linda har efter examen auskulterat vid Österbottens tingsrätt och arbetat som fiskal på Vasa hovrätt. Sedan 2015 har hon arbetat som offentligt rättsbiträde i Vasa och före det har hon arbetat bl.a. på en bouppteckningsbyrå. Hennes specialområden är familje- och arvsrätt samt brottmål.