Ta kontakt

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.

Advokatbyrå Aawa Ab
Hovrättsesplanaden 13 A 12
65100 Vasa

E-post info @aawa.fi
FO-nummer 2853949-7

Heidi Patronen
044 022 0282
heidi.patronen @aawa.fi

Kirsi Hägglund
045 247 1315
kirsi.hagglund @aawa.fi

Lise-Lott Granberg
050 372 2660
lotta.granberg @aawa.fi