Aawan henkilöstö

Heidi Patronen

asianajaja, osakas

Heidi on valmistumisensa jälkeen työskennellyt mm. kuluttajaneuvojana sekä vuodesta 2009 lukien lakimiehenä ja asianajajana arvostetussa vaasalaisessa asianajotoimistossa. Hänen erityisosaamiseensa lukeutuu muun muassa kuluttajaoikeus, sopimusoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppaoikeus sekä asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat.

Luottamustehtävät:

  • Suomen lakimiesliiton alueasiamies 

Kirsi Hägglund

asianajaja, varatuomari, osakas
julkinen kaupanvahvistaja

Kirsi on valmistumisensa jälkeen auskultoinut Vaasan käräjäoikeudessa sekä toiminut esittelijänä hallinto-oikeudessa ja hovioikeudessa. Hän on työskennellyt oikeusaputoimistossa sekä vuodesta 2011 asianajajana yksityisessä asianajotoimistossa. Kirsillä on pitkä työkokemus pankkialalta mm. ulkomaankaupan maksujen asiantuntijatehtävissä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat insolvenssioikeus, työoikeus, perhe- ja perintöoikeus sekä rikosoikeus.

Luottamustehtävät:

  • Vaasan asianajajayhdistyksen puheenjohtaja
  • Asianajajaliiton Insolvenssioikeuden asiantuntijaryhmän jäsen
  • Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen

Lise-Lott Granberg

asianajosihteeri

Lotta on valmistunut Vaasan Kauppalaitoksen sihteerilinjalta. Lotalla on pitkä ja laaja kokemus asianajotoimistotyöskentelystä. Lotta hoitaa mm. toimeksiantoihin liittyviä tehtäviä, laatii oikeusturva- ja oikeusapuhakemukset sekä oikolukee asiakirjoja. Lisäksi Lotta osallistuu konkurssipesien hallinnon hoitamiseen.

Linda Björkstrand

asianajaja, varatuomari

Linda on valmistumisensa jälkeen auskultoinut Pohjanmaan käräjäoikeudessa sekä toiminut viskaalina Vaasan hovioikeudessa. Vuodesta 2015 hän on toiminut julkisena oikeusavustajana Vaasassa. Tätä aiemmin hän on työskennellyt mm. perunkirjoitustoimistossa. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat perhe- ja perintöoikeus sekä rikosoikeus.