Konkurssit

Hoidamme kaikki konkurssiin liittyvät asiat konkurssihakemuksen laatimisesta konkurssin päättämiseen saakka. Toimeksiantoihimme kuuluu myös saatavien perintä siihen liittyvine oikeudenkäynteineen.

Velallinen, joka on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, voidaan asettaa käräjäoikeudessa konkurssiin. Velallisena voi olla luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yritys tai muu yhteisö ja konkurssia voi hakea velallinen itse tai velkoja. Päättäessään konkurssin aloittamisesta, käräjäoikeus määrää pesänhoitajan huolehtimaan konkurssipesän selvittämisestä. 

Pesänhoitajan tehtävänä on ottaa pesän omaisuus haltuunsa ja ryhtyä selvittämään velkoja sekä laatia pesäluettelo ja velallisselvitys. Pesäluettelo on selvitys velallisen omaisuudesta ja veloista. Velallisselvitys on selvitys velallisen ennen konkurssia harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta ja konkurssin syistä.

Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu myös muun muassa pesän selvittämiseen, valvontoihin, jakoluetteloon ja tilitykseen liittyvät tehtävät sekä omaisuuden realisointi ja juokseva hallinto. Ylintä päätösvaltaa konkurssipesässä käyttävät velkojat siltä osin, kuin asia ei lain mukaan kuulu pesänhoitajan päätettäväksi tai hoidettavaksi.

Pesänhoitajan on tehtävässään noudatettava velkojien antamia ohjeita ja määräyksiä näiden päätösvaltaan kuuluvissa asioissa pesänhoitajan toimintaa ohjaa konkurssiasianneuvottelukunnan suositukset ja toimintaa valvoo konkurssiasiamies.

Muut palvelut

Sopimusoikeus

Laadimme niin yritystoimintaan liittyvät sopimukset, kuten osakas- ja yhteistyösopimukset kuin yksityishenkilöidenkin väliset sopimukset, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset.

Riita-asiat

Hoidamme muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, vahingonkorvausasiat sekä sopimuksiin liittyvät riidat.

Työsuhdeasiat

Annamme neuvontaa kaikissa työoikeudellisissa asioissa, minkä lisäksi laadimme ja tarkastamme työoikeudelliset asiakirjat sekä hoidamme työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Konkurssit

Hoidamme kaikki konkurssiin liittyvät asiat konkurssihakemuksen laatimisesta konkurssin päättämiseen saakka. Toimeksiantoihimme kuuluu myös saatavien perintä siihen liittyvine oikeudenkäynteineen.

Perhe- ja
perintöoikeus

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Rikosasiat

Avustamme osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta oikeuskäsittelyyn asti.

Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan lisää tilanteestasi.