Asianajotoimisto Aawa Oy

Asianajotoimisto Aawa Oy on vaasalainen asianajotoimisto, joka on perustettu vuonna 2017. Toimistomme hoitaa niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin oikeudellisia asioita ja erityisosaamiseemme kuuluu muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöasiat, konkurssit, työsuhdeasiat sekä sopimusoikeudelliset asiat. 

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen, joten noudatamme kaikissa toimeksiannoissamme hyvää asianajotapaa.

Palvelemme suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Palvelumme

Sopimusoikeus

Laadimme niin yritystoimintaan liittyvät sopimukset, kuten osakas- ja yhteistyösopimukset kuin yksityishenkilöidenkin väliset sopimukset, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset.

Riita-asiat

Hoidamme muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, vahingonkorvausasiat sekä sopimuksiin liittyvät riidat.

Työsuhdeasiat

Annamme neuvontaa kaikissa työoikeudellisissa asioissa, minkä lisäksi laadimme ja tarkastamme työoikeudelliset asiakirjat sekä hoidamme työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Konkurssit

Hoidamme kaikki konkurssiin liittyvät asiat konkurssihakemuksen laatimisesta konkurssin päättämiseen saakka. Toimeksiantoihimme kuuluu myös saatavien perintä siihen liittyvine oikeudenkäynteineen.

Perhe- ja
perintöoikeus

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Laadimme kaikki perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat.

Rikosasiat

Avustamme osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta oikeuskäsittelyyn asti.

Heidi Patronen

asianajaja, osakas

Heidi on valmistumisensa jälkeen työskennellyt mm. kuluttajaneuvojana sekä vuodesta 2009 lukien lakimiehenä ja asianajajana arvostetussa vaasalaisessa asianajotoimistossa. Hänen erityisosaamiseensa lukeutuu muun muassa kuluttajaoikeus, sopimusoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppaoikeus sekä asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat.

Kirsi Hägglund

asianajaja, varatuomari, osakas
julkinen kaupanvahvistaja

Kirsi on valmistumisensa jälkeen auskultoinut Vaasan käräjäoikeudessa sekä toiminut esittelijänä hallinto-oikeudessa ja hovioikeudessa. Hän on työskennellyt oikeusaputoimistossa sekä vuodesta 2011 asianajajana yksityisessä asianajotoimistossa, minkä lisäksi Kirsillä on pitkä työkokemus pankkialalta mm. ulkomaankaupan maksujen asiantuntijatehtävissä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat insolvenssioikeus, yritysjuridiikka ja sopimusoikeus, työoikeus, perhe- ja perintöoikeus sekä rikosoikeus. Kirsi toimii tällä hetkellä Vaasan asianajajayhdistyksen puheenjohtajana sekä Asianajajaliiton insolvenssiasiantuntijaryhmän jäsenenä.

Linda Björkstrand

asianajaja, varatuomari

Linda on valmistumisensa jälkeen auskultoinut Pohjanmaan käräjäoikeudessa sekä toiminut viskaalina Vaasan hovioikeudessa. Vuodesta 2015 hän on toiminut julkisena oikeusavustajana Vaasassa. Tätä aiemmin hän on työskennellyt mm. perunkirjoitustoimistossa. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat perhe- ja perintöoikeus sekä rikosoikeus.

Hinnasto

Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käyttämäämme aikaan. Tuntihintamme on 210 euroa (+ alv 24 %), yhteensä 260,40 euroa. 

Selvitämme aina asiakkaan puolesta onko hänellä mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulut katetuksi oikeusturvavakuutuksesta. Lisäksi selvitämme asiakkaan mahdollisuuden saada oikeusapua valtion varoista laatimalla tämän puolesta oikeusapuhakemuksen.

Ensimmäinen 15 minuutin pituinen alkukonsultaatio on ilmainen, mikäli asia ei johda toimeksiantoon.

Jätä yhteystietosi tai soita, niin keskustellaan lisää tilanteestasi.