Asianajotoimisto Aawa Oy

Asianajotoimisto Aawa Oy on vaasalainen asianajotoimisto, joka on perustettu vuonna 2017. Toimistomme hoitaa niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin oikeudellisia asioita ja erityisosaamiseemme kuuluu muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, konkurssit, perhe- ja perintöoikeudelliset asiat sekä sopimusoikeudelliset asiat. Palvelualueemme on hyvien etäyhteyksien ansiosta koko Suomi.

 

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen, joten noudatamme kaikissa toimeksiannoissamme  hyvää asianajotapaa.  

 

Palvelemme suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Sopimusoikeus

Laadimme niin yritystoimintaan liittyvät sopimukset, kuten osakas- ja yhteistyösopimukset kuin yksityishenkilöidenkin väliset sopimukset, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset. 

Riita-asiat

Hoidamme muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, vahingonkorvausasiat sekä sopimuksiin liittyvät riidat. Pyrimme ensisijaisesti sovinnolliseen lopputulokseen, mutta tarpeen vaatiessa ajamme asiaa eri oikeusasteissa. 

Työsuhdeasiat

Annamme neuvontaa kaikissa työoikeudellisissa asioissa, minkä lisäksi laadimme ja tarkastamme työoikeudelliset asiakirjat sekä hoidamme työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Konkurssit

Hoidamme kaikki konkurssiin liittyvät asiat konkurssihakemuksen laatimisesta konkurssin päättämiseen saakka. Toimeksiantoihimme kuuluu myös saatavien perintä siihen liittyvine oikeudenkäynteineen.

Perhe-ja perintöoikeus

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Laadimme niin testamentit, perunkirjoitukset ja perinnönjaot kuin ositukset, omaisuuden erottelut ja avioehtosopimukset.

Rikosasiat

Avustamme osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta oikeuskäsittelyyn asti.

Kirsi Hägglund

asianajaja, varatuomari, osakas

Kirsi on valmistumisensa jälkeen auskultoinut Vaasan käräjäoikeudessa sekä toiminut esittelijänä hallinto-oikeudessa ja hovioikeudessa. Hän on työskennellyt oikeusaputoimistossa sekä vuodesta 2011 asianajajana yksityisessä asianajotoimistossa, minkä lisäksi Kirsillä on pitkä työkokemus pankkialalta mm. ulkomaankaupan maksujen asiantuntijatehtävissä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat insolvenssioikeus, yritysjuridiikka ja sopimusoikeus, työoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppaoikeus, perhe- ja perintöoikeus sekä rikosoikeus. Kirsi toimii tällä hetkellä Vaasan asianajajayhdistyksen varapuheenjohtajana.

Heidi Patronen

asianajaja, osakas

Heidi on valmistumisensa jälkeen työskennellyt mm. kuluttajaneuvojana sekä vuodesta 2009 lukien lakimiehenä ja asianajajana arvostetussa vaasalaisessa asianajotoimistossa. Hänen erityisosaamiseensa lukeutuu muun muassa kuluttajaoikeus, sopimusoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppaoikeus sekä asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat.

Hinnasto

 

Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käyttämäämme aikaan. Tuntihintamme on 248 euroa (sis. alv 24 %) ja matka-ajasta veloitamme 50 % tuntihinnasta sekä verohallinnon määrittämän kilometrikorvauksen lisättynä arvonlisäverolla.

 

Selvitämme aina asiakkaan puolesta onko hänellä mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulut katetuksi oikeusturvavakuutuksesta.  Lisäksi selvitämme asiakkaan mahdollisuuden saada oikeusapua valtion varoista laatimalla tämän puolesta oikeusapuhakemuksen.

Ensimmäinen 15 minuutin pituinen alkukonsultaatio on ilmainen, mikäli asia ei johda toimeksiantoon.